AVJK5022-FIVAAF en la 39ª Asamblea General de la OACI